page contents
การยางแห่งประเทศไทย : มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคกลางภาคตะวันออก

การยางแห่งประเทศไทย : มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคกลางภาคตะวันออก

งานล่าสุด การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดีเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยางเพื่อชีวิต” ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. นี้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง...