page contents
กราบขอบพระคุณทางชลประทานระยอง และ อีสท์ วอเตอร์ ที่ได้ไว้วางใจให้ เก่งจัง อีเว้นท์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 120 ปี (พ.ศ.2565) กรมชลประทาน

กราบขอบพระคุณทางชลประทานระยอง และ อีสท์ วอเตอร์ ที่ได้ไว้วางใจให้ เก่งจัง อีเว้นท์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 120 ปี (พ.ศ.2565) กรมชลประทาน

งานล่าสุด กรมชล 8 กรมชล กรมชล2 กรมชล3 กรมชล4...
Grand Opening SYS Ban Bueng Distribution Center

Grand Opening SYS Ban Bueng Distribution Center

งานล่าสุด ขอขอบพระคุณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่ไว้วางใจให้ทีมงาน บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้า SYS บ้านบึง SYS Ban Bueng Distribution Center คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง...
Lost In Time หลงเวลาตามล่าคืนมหัศจรรย์

Lost In Time หลงเวลาตามล่าคืนมหัศจรรย์

งานล่าสุด Lost In Time หลงเวลาตามล่าคืนมหัศจรรย์ งานเลี้ยง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จำกัด คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081 ออแกไนซ์ระยอง ออแกไนซ์เซอร์ระยอง รับจัดงานอีเว้นท์ครบวงจร...
Opening Ceremony of FLV Project

Opening Ceremony of FLV Project

งานล่าสุด Opening Ceremony of FLV Project 22/11/2562 กราบขอบพระคุณที่ไว้วางไจ “เก่งจัง อีเว้นท์” ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีสำคัญค่ะ คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081...
พิธีวางศิลาฤกษ์ IEC ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD.

พิธีวางศิลาฤกษ์ IEC ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD.

Uncategorized   ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้ “เก่งจัง อีเว้นท์” ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานมงคลสำคัญ พิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็ม ก่อตั้งโรงงาน IEC ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์...