page contents
Anniversary 30 Years Supalai

Anniversary 30 Years Supalai

งานล่าสุด Anniversary 30 year Supalai เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ขอบพระคุณงานดี ๆ จากพี่อีฟ พี่ฝน และทีมงานศุภาลัย ระยอง ทุก ๆ ท่านค่า คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081 ออแกไนซ์ระยอง...
Pre – Sale & Grand Opening Notting Hill

Pre – Sale & Grand Opening Notting Hill

งานล่าสุด บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณโครงการคุณภาพ เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวอลอปเม้นท์ จำกัด ที่เอ็นดู และไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญในทุกๆโครงการคะ Pre-Sale and Grand Opening Notting Hill...
Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

งานล่าสุด   ขอขอบพระคุณโครงการ Sc Village ที่ไว้วางใจ “เก่งจัง อีเว้นท์” ในการจัดงานสำคัญทุกๆ ครั้ง Pre – Sale Bris Town ออแกไนซ์ระยอง รับจัดงานระยอง ออแกไนซ์รับจัดงานอีเว้นท์ ครบวงจร คิดจะจัดงาน คิดถึง...
คาราวานประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

คาราวานประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

งานล่าสุด งานคาราวานประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ เซนทรัล พลาซ่า จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ”...