page contents
Booth : งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

Booth : งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

งานล่าสุด บูธจากบริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา รับทำบูธ รับจัดบูธ รับทำฉาก รับผลิตงานโครงสร้าง ออกแบบบูธ ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา...
ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2019

ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2019

งานล่าสุด บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด ที่ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญของทุกๆ ปี ค่ะ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2562 27-31 มีนาคม 2562 ตกแต่งสถานที่ เวที...
Automation Expo 2019

Automation Expo 2019

งานล่าสุด บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญ Decoration ภายในงาน ทั้งงาน ในทุกๆปี กับงาน AUTOMATION EXPO 2019...
Pre – Sale & Grand Opening Notting Hill

Pre – Sale & Grand Opening Notting Hill

งานล่าสุด บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณโครงการคุณภาพ เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวอลอปเม้นท์ จำกัด ที่เอ็นดู และไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญในทุกๆโครงการคะ Pre-Sale and Grand Opening Notting Hill...
Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

งานล่าสุด   ขอขอบพระคุณโครงการ Sc Village ที่ไว้วางใจ “เก่งจัง อีเว้นท์” ในการจัดงานสำคัญทุกๆ ครั้ง Pre – Sale Bris Town ออแกไนซ์ระยอง รับจัดงานระยอง ออแกไนซ์รับจัดงานอีเว้นท์ ครบวงจร คิดจะจัดงาน คิดถึง ”...