page contents
Presale & Grand Opening  “ KENT VALLEY “ โครงการบ้านสไลต์ผู้ดีอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 1.09 ล. ใจกลางนิคมอุสาหกรรม

Presale & Grand Opening “ KENT VALLEY “ โครงการบ้านสไลต์ผู้ดีอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 1.09 ล. ใจกลางนิคมอุสาหกรรม

งานล่าสุด Presale & Grand Opening “ KENT VALLEY “ #ขอขอบพระคุณที่นึกถึงเราทุกครั้งในการจัดงาน โครงการบ้านสไลต์ผู้ดีอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 1.09 ล. ใจกลางนิคมอุสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ปิยะ ปิตุเตชะ มาเป็นประธานเปิดงาน...