page contents
Anniversary 30 Years Supalai

Anniversary 30 Years Supalai

งานล่าสุด Anniversary 30 year Supalai เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ขอบพระคุณงานดี ๆ จากพี่อีฟ พี่ฝน และทีมงานศุภาลัย ระยอง ทุก ๆ ท่านค่า คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081 ออแกไนซ์ระยอง...
ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2019

ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2019

งานล่าสุด บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด ที่ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญของทุกๆ ปี ค่ะ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2562 27-31 มีนาคม 2562 ตกแต่งสถานที่ เวที...
Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

งานล่าสุด   ขอขอบพระคุณโครงการ Sc Village ที่ไว้วางใจ “เก่งจัง อีเว้นท์” ในการจัดงานสำคัญทุกๆ ครั้ง Pre – Sale Bris Town ออแกไนซ์ระยอง รับจัดงานระยอง ออแกไนซ์รับจัดงานอีเว้นท์ ครบวงจร คิดจะจัดงาน คิดถึง...
Central Foods : Up 2 U Uniform Party 2018

Central Foods : Up 2 U Uniform Party 2018

งานล่าสุด Up 2 U Uniform ”แต่งยังไง ให้โลกจำ” ศิลปินรับเชิญ ตั้ม วราวุฒิ , พีท พล #เซนทรัลฟู๊ดฮอล์ คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081 ออแกไนซ์ระยอง ออแกไนซ์เซอร์ระยอง...