page contents
Anniversary 30 Years Supalai

Anniversary 30 Years Supalai

งานล่าสุด Anniversary 30 year Supalai เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ขอบพระคุณงานดี ๆ จากพี่อีฟ พี่ฝน และทีมงานศุภาลัย ระยอง ทุก ๆ ท่านค่า คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081 ออแกไนซ์ระยอง...
Pre – Sale & Grand Opening Notting Hill

Pre – Sale & Grand Opening Notting Hill

งานล่าสุด บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณโครงการคุณภาพ เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวอลอปเม้นท์ จำกัด ที่เอ็นดู และไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญในทุกๆโครงการคะ Pre-Sale and Grand Opening Notting Hill...
Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

งานล่าสุด   ขอขอบพระคุณโครงการ Sc Village ที่ไว้วางใจ “เก่งจัง อีเว้นท์” ในการจัดงานสำคัญทุกๆ ครั้ง Pre – Sale Bris Town ออแกไนซ์ระยอง รับจัดงานระยอง ออแกไนซ์รับจัดงานอีเว้นท์ ครบวงจร คิดจะจัดงาน คิดถึง...
Central Foods : Up 2 U Uniform Party 2018

Central Foods : Up 2 U Uniform Party 2018

งานล่าสุด Up 2 U Uniform ”แต่งยังไง ให้โลกจำ” ศิลปินรับเชิญ ตั้ม วราวุฒิ , พีท พล #เซนทรัลฟู๊ดฮอล์ คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081 ออแกไนซ์ระยอง ออแกไนซ์เซอร์ระยอง...
PTT NGV QSHE Day 2018

PTT NGV QSHE Day 2018

งานล่าสุด     ขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มากค่ะ ที่ไว้วางใจ บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์ ในการจัด งาน วันความปลอดภัย NGV QSHE Day 2018 ณ สถานี บริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.บ้านบึง ” คิดจะจัดงาน...