page contents

11,000,000 Safety Man Hours
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ

กราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจ ให้ บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด
ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญครั้งนี้ค่ะ และขอขอบพระคุณสำหรับทุกๆ คำชื่นชม ที่มอบให้ค่ะ

คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081
ออแกไนซ์ระยอง ออแกไนซ์เซอร์ระยอง รับจัดงานอีเว้นท์ครบวงจร #รับจัดงานอีเว้นท์ระยอง #รับจัดงานระยอง #รับจัดงานพิธีเปิด #รับจัดงานพิธีเปิดโรงงาน #รับจัดงานพิธีเปิดบริษัท
ออแกไนซ์ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
ออแกไนซ์เซอร์ ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ และพื่้นที่ใกล้เคียง
รับจัดงานระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
รับจัดงานอีเว้นท์ ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ และพื่้นที่ใกล้เคียง
รับจัดงานพิธีเปิด รับจัดงานพิธีเปิดโรงงาน รับจัดงานพิธีเปิดบริษัท ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ และพื่้นที่ใกล้เคียง
รับจัดงานวางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็ม พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ และพื่้นที่ใกล้เคียง
รับจัดงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า งานสัมนา ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ และพื่้นที่ใกล้เคียง
รับจัดงานเซฟตี้เดย์ Safety Day ระยอง ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ และพื่้นที่ใกล้เคียง
ให้เช่า Effect เปเปอร์ชู๊ด Co2 ระยอง ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ
ให้เช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ครบวงจร ระยอง ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ
ให้เช่าพัดลมไอน้ำระยอง ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ
ให้เช่าเต้นท์ระยอง ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว กรุงเทพฯ

ติดต่อ คุณนิล 098-345-9081
E-mail : kengjangevent@gmail.com
เว็ปไซต์ : www.kengjangevent.com

Facebook Page 1 : https://www.facebook.com/Kengjangevent/
Facebook Page 2 : https://www.facebook.com/kengjangproduction/
Facebook Page 3 : https://www.facebook.com/Kengjangeventorganizer/
Facebook Page 4 : :https://www.facebook.com/kengjangeventandorganizer/
Facebook Page 5 : https://www.facebook.com/kengjangeventorganizerrayong

#รับจัดงานระยอง #ออแกไนซ์ระยอง #รับจัดงานอีเว้นท์ระยอง #รับจัดงานเปิดโรงงานระยอง #GrandOpeningระยอง #Organizerระยอง #รับจัดอีเว้นท์ระยอง #เช่าอุปกรณ์จัดงานระยอง #ออแกไนซ์เซอร์ระยอง #ออแกไนซ์เซอร์มืออาชีพระยอง #รับจัดงานวางศิฤาฤกษ์ระยอง #รับจัดงานพิธีเปิดระยอง #รับจัดงานพิธีเปิดบริษัทระยอง

#รับจัดงานชลบุรี #ออแกไนซ์ชลบุรี #รับจัดงานอีเว้นท์ชลบุรี #รับจัดงานเปิดโรงงานชลบุรี #GrandOpeningชลบุรี #Organizerชลบุรี #รับจัดอีเว้นท์ชลบุรี #เช่าอุปกรณ์จัดงานชลบุรี #ออแกไนซ์เซอร์ชลบุรี #ออแกไนซ์เซอร์มืออาชีพชลบุรี #รับจัดงานวางศิฤาฤกษ์ชลบุรี #รับจัดงานพิธีเปิดชลบุรี#รับจัดงานพิธีเปิดบริษัทชลบุรี