page contents
Safety Day AGC 2019

Safety Day AGC 2019

งานล่าสุด 11,000,000 Safety Man Hours บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ กราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจ ให้ บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญครั้งนี้ค่ะ...
Anniversary 30 Years Supalai

Anniversary 30 Years Supalai

งานล่าสุด Anniversary 30 year Supalai เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ขอบพระคุณงานดี ๆ จากพี่อีฟ พี่ฝน และทีมงานศุภาลัย ระยอง ทุก ๆ ท่านค่า คิดจะจัดงาน คิดถึง ” เก่งจัง อีเว้นท์ ” คุณนิล 098-345-9081 ออแกไนซ์ระยอง...
ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2019

ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2019

งานล่าสุด บริษัท เก่งจัง อีเว้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด ที่ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญของทุกๆ ปี ค่ะ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2562 27-31 มีนาคม 2562 ตกแต่งสถานที่ เวที...
Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

Pre-Sale & Grand Opening Bris Town

งานล่าสุด   ขอขอบพระคุณโครงการ Sc Village ที่ไว้วางใจ “เก่งจัง อีเว้นท์” ในการจัดงานสำคัญทุกๆ ครั้ง Pre – Sale Bris Town ออแกไนซ์ระยอง รับจัดงานระยอง ออแกไนซ์รับจัดงานอีเว้นท์ ครบวงจร คิดจะจัดงาน คิดถึง ”...